Управител :

Д-р Диана Йорданова – Специалист Вътрешни болести и Онкология

тел. 02/801-39-22

факс: 02/ 832-11-56

 

Главен счетоводител :

Лилия Дикова – Магистър по Икономика

тел.: 02/801-39-28

 

Главна медицинска сестра :

Даниела Симова – Магистър по Здравни грижи

тел.: 02/801-39-48