Открита е дарителска сметка на СБАЛОЗ София област ЕООД:

ЦКБ клон „Възраждане“ IBAN: BG91 CECB 9790 1088 2009 02

BIC: CECBBGSF

Събраните средства ще се използват за закупуване на лични предпазни средства, дезинфектанти, медикаменти и консумативи за превенция на пациенти и персонал.