Покана за избор на банка за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ София област ЕООД

Posted on 01/11/2018 with 0 comments

Покана за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ-София област ЕООД – 01/11/2018 г. Заявление за участие – 01/11/2018 г. Проект на договор за банково обслужване – 01/11/2018 г. Повторна покана за избор на банка – 20/11/2018 г. Протокол от работата на комисията – 30/11/2018 г. Приложение към протокола – 30/11/2018 г. Решение – 30/11/2018 г. Заявление/Оферта за участие – 04/12/2018 г. Договор – 04/12/2018 г. […]