Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за извършване на перални услуги

Покана – 22/01/2019 г.


Покана за осигуряване на физическа охрана

Покана – 21/01/2019 г.


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати

Покана – 14/01/2019 г.


Покана за представяне на оферти

Покана за представяне на оферти – 16/10/2018 г. Протокол за избор на експерт счетоводител – 29/10/2018 г.


Съобщение за провеждане на публичен жребий

Съобщение за провеждане на публичен жребий -29/06/2018


Политика за съхранение и защита на личните данни (GDPR)

ВЪВЕДЕНИЕ   За СБАЛОЗ София област ЕООД поверителността на Вашата лична информация e висок приоритет. Тази политика ще Ви информира за това как ние се грижим за личните данни, които


Съобщение за публичен жребии

Съобщение за публичен жребии


“Отпечатване и пеpиодично доставяне на ваучеpи за осигуpяване на безлплатна хpана за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по pеда на Наpедба №11/21.12.2015 г. на МТСП и МЗ за опpеделяне на pеда и осигуpяване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея”


Извършени плащания-16/03/2016

Извършени плащания-16/03/2016