Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Изготвяне на инвестиционен проект в фаза “Технически” и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана – 04/10/2023г.

Образец на оферта – 04/10/2023г.

Проект на договор – 04/10/2023г.