Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Конкурс за избор на застраховател за застраховане на сградата на СБАЛОЗ София област ЕООД

Решение – 04/06/2019 г.

Обява – 04/06/2019 г.

Документация застраховка сграда_СБАЛОЗ – 04/06/2019 г.

Оферта – Образец _застраховка сграда – 04/06/2019 г.

Протокол от работата на комисията – 01/07/2019 г.

Решение – 01/07/2019 г.