Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Пазарна консултация по чл.44 ал.1 от ЗОП за медицинска апаратура по 8 обособени позиции

Покана за предоставяне на оферти за пазарна консултация по чл.44 от ЗОП – 11/02/2020г.

Техническа спецификация медицинска апаратура   – 11/02/2020г.

Оферта образец  медицинска апаратура  – 11/02.2020г,