Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 26/01/2021г.

Оферта  – 26/01/2021г.

Техническо предложение – 26/01/2021г.

Ценово предложение – 26/01/2021г.

Спецификация – 26/01/2021г.

Проектодоговор – 26/01/2021г.

Протокол – 18/02/2021г.