Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за избор на банка за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ София област ЕООД

Покана за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ-София област ЕООД – 01/11/2018 г.

Заявление за участие – 01/11/2018 г.

Проект на договор за банково обслужване – 01/11/2018 г.

Повторна покана за избор на банка – 20/11/2018 г.

Протокол от работата на комисията – 30/11/2018 г.

Приложение към протокола – 30/11/2018 г.

Решение – 30/11/2018 г.

Заявление/Оферта за участие – 04/12/2018 г.

Договор – 04/12/2018 г.