Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г. на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 2

Покана – 12/01/2021г.

Образец оферта – 12/01/2021г.