Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики,свързани с изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и сертефициране и изготвяне на технически паспорт на сградата на СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана – 29/11/2022г.

Техническа спецификация – 29/11/2022г.

Образец на Оферта – 29/11/2022г.

Проект на договор – 29/11/2022г.

Протокол  – 13/01/2023г.

Договор – 01/02/2023г.