Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 24/09/2021 г.

Техническа спецификация – 24/09/2021 г.

Проект на договор за услуги по физическа охрана – 24/09/2021 г.

Образец 1 Оферта охрана 2021г. – 24/09/2021 г.

Образец 2 Декларация по чл. 96, ал.2 от ППЗОП – 24/09/2021 г.

Протокол – 29/09/2021 г.