Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 24/01/2020г.

Техническа спецификация – 24/01/2020г.

Договор за услуги по физическа охрана – 24/01/2020г.

Образец 1_Оферта_охрана 2020 – 24/01/2020г.

Образец 2_Декларация по чл. 92, ал.2 от ППЗОП – 24/01/2020г.

Протокол – 04/02/2020г.

Договор за услуги по физическа охрана – 07/02/2020г.