Управител :

Д-р Диана Йорданова – Специалист Вътрешни болести и Онкология

тел. 02/801-39-22

факс: 02/ 832-11-56

 

Главен счетоводител :

Христина Иванова-Петрова

тел.: 02/801-39-28

 

Главна медицинска сестра :

Росица Стоянова

тел.: 02/801-39-18