Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Покана - 20/03/2023г.

Проект на договор - 20/03/2023г.

Оферта Хигиенни и почистващи препарати - 20/03/2023г.

Протокол - 31/03/2023г.