Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 24/09/2021 г. Техническа спецификация – 24/09/2021

Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 01/07/2021г. Оферта образец – 01/07/2021г. Договор

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 2

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите