Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Благодарствено писмо от пациент

Благодарствено писмо

Покана за доставка на нови тонер касети и барабанни модули за нуждите на “СБАЛОЗ София област” ЕООД

Покана – 16/05/2023г. Оферта образец – 16/05/2023г. Проект на договор – 16/05/202 Протокол –

Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана за Микробиологични изследвания,КАТ, ЯМР, консултации. ползване на хладилна камера

Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана за медицинска услуга – осигуряване на комплексност – лъчелечение