Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана – 21/09/2023г. Техническа-спецификация -21/09/2023г. Проект на договор – 21/09/2023г. Образец Оферта охрана –

Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана – 13/07/2023г. Оферта образец – 13/07/2023г. Проект на договор дизенфектанти – 13/07/2023г.

Благодарствено писмо от пациент

Благодарствено писмо