Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 03/07/2020г. Оферта образец Дензифектанти