Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана за медицинска услуга – осигуряване на комплексност – лъчелечение

Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 12/09/2022г. Техническа спецификация – 12/09/2022г. Проект

Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 01/07/2022г. Оферта образец – 01/07/2022г. Договор

Покана за доставка на нови тонер касети и барабанни модули за нуждите на “СБАЛОЗ София област” ЕООД

Покана – 16/05/2022г. Проект на Договор  – 16/05/2022г. Оферта образец  – 16/05/2022г. Протокол –