Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Покана за доставка на канцеларски материали за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Избор на изпълнител за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ – София област ЕООД


Конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество – сградата на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД


„Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД” – 01.10.2019 г.


Доставка на оборудване за Сектор за приготвяне на дневни дози скъпоструващи медикаменти – цитостатици към болничната аптека, необходимо за проследяване и контрол на разходите при системна цитостатична терапия на солидни тумори за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД /СБАЛОЗ/ от 05.07.2018 г.


Покана за представяне на оферти за изграждане на климатична и вентилационна инсталация – 20/04/2018г.


Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея- ID 9076775 от 04/06/2018 г.


Покана за оферти за доставка на пациентни монитори