Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество – сградата на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД


„Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД” – 01.10.2019 г.


Доставка на оборудване за Сектор за приготвяне на дневни дози скъпоструващи медикаменти – цитостатици към болничната аптека, необходимо за проследяване и контрол на разходите при системна цитостатична терапия на солидни тумори за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД /СБАЛОЗ/ от 05.07.2018 г.


Покана за представяне на оферти за изграждане на климатична и вентилационна инсталация – 20/04/2018г.


Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея- ID 9076775 от 04/06/2018 г.


Покана за оферти за доставка на пациентни монитори


Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД от 29.11.2017 г.


Пазарна консултация за автомобил и пътнически бус


Доставка на готвени ястия, тестени закуски, хляб, кисело мляко, захар и чай за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД – 17.08.2017 г.