Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД


Покана за доставка на канцеларски материали за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество – сградата на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД


Покана за доставка на кислород и райски газ (двуазотен оксид) за нуждите на СБАЛОЗ-София област ЕООД


Покана доставка на програмен продукт Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit


Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД


Покана за доставка на канцеларски материали за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД