Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД


Покана за доставка на канцеларски материали за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество – сградата на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД


Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Покана за доставка на канцеларски материали за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Избор на изпълнител за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ – София област ЕООД


Конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество – сградата на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД


„Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД” – 01.10.2019 г.


Доставка на оборудване за Сектор за приготвяне на дневни дози скъпоструващи медикаменти – цитостатици към болничната аптека, необходимо за проследяване и контрол на разходите при системна цитостатична терапия на солидни тумори за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД /СБАЛОЗ/ от 05.07.2018 г.