Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Избор на изпълнител за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ – София област ЕООД


Конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество – сградата на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД


Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД


Покана за доставка на канцеларски материали за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Конкурс за избор на застраховател за застраховане на недвижимо имущество – сградата на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД


Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Покана за доставка на канцеларски материали за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД


Избор на изпълнител за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ – София област ЕООД