Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за оферти за доставка на пациентни монитори


Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД от 29.11.2017 г.


Пазарна консултация за автомобил и пътнически бус


Доставка на готвени ястия, тестени закуски, хляб, кисело мляко, захар и чай за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД – 17.08.2017 г.


ОБЯВА за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на покрив на сградата на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД” от 21.06.2017г.


Обществена поръчка с предмет “основен ремонт на покрив на сградата на СБАЛОЗ София Област ЕООД”


Обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП „Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея“- ID 9063666 от 25.04.2017 г.


„Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея“


Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по реда на Наредба № 11/22.12.2005 г. на МТСП за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея