София, бул.”Столетов” № 67,

тел: 02 / 801 39 23

факс/тел: 02 / 832 11 56

Лечебното заведение е разположено на 500 м западно от централна гара

Транспортни връзки:

Трамваи – номера : 1, 6, 7, 9,12,14,19

Тролейбуси-номера: 1,5

Автобуси – номера: 74, 77, 82, 85, 86,150

Адрес за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси:

http://anticorruption.government.bg/report/content.aspx?p=12

РЗИ София област, тел.: 02 / 975 92 46