Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

info@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 03/07/2020г. Оферта образец Дензифектанти 2020 – 03/07/2020г. Договор – проект – 03/07/2020г.


„Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея“ от 10.06.2020 г.

Обява за обществена поръчка – 10/06/2020 г. Информация за обществена поръчка – 10/06/2020 г. Указания – 10/06/2020 г. ЕЕДОП – 10/06/2020 г. ОБРАЗЦИ – 10/06/2020 г. Договор – образец – 10/06/2020 г. Протокол – 03/07/2020 г.


Покана за предоставяне на оферти за задължително застраховане ” Професионална отговорност” на лицата ,които упражняват медицинска професия в СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана за избор на застраховател – 21/05/2020г. Оферта професионална отговорност – 21/05/2020г.  


Покана за доставка на нови тонер касети и барабанни модули за нуждите на “СБАЛОЗ София област” ЕООД

Покана за представяне на оферти – 11/05/2020 г. Оферта образец тонер касети – 11/05/2020 г. Проект на Договор тонер касети_2020 г. – 11/05/2020 г. Оферта Евротех ЕООД – 22/05/2020 г . Оферта КООПЕРАЦИЯ


Покана за доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 11/02/2020г. Договор – 11/02/2020г. Оферта – 11/02/2020г. Протокол от работата на комисията – 26/02/2020 г. Договор – 26/02/2020 г.


Пазарна консултация по чл.44 ал.1 от ЗОП за медицинска апаратура по 8 обособени позиции

Покана за предоставяне на оферти за пазарна консултация по чл.44 от ЗОП – 11/02/2020г. Техническа спецификация медицинска апаратура   – 11/02/2020г. Оферта образец  медицинска апаратура  – 11/02.2020г,  


Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 24/01/2020г. Техническа спецификация – 24/01/2020г. Договор за услуги по физическа охрана – 24/01/2020г. Образец 1_Оферта_охрана 2020 – 24/01/2020г. Образец 2_Декларация по чл. 92, ал.2


Покана за извършване на перални услуги за нуждите на СБАЛОЗ София област ЕООД

Покана за представяне на оферти – 17/01/2020 г. Договор за извършване на перални услуги – 17/01/2020 г. Оферта образец пране2020 – 17/01/2020 г. Протокол – 28.01.2020 г. Договор – 30.01.2020 г.


Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 03/01/2020г. Оферта образец Дензифектанти  – 03/01/2020 г. Проект на договор_дизефектанти – 03/01/2020 г. Протокол – 13.01.2020 г. Договор – 14.01.2020


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 03/01/2020 г. Оферта образец Хигиенни – 03/01/2020 г. Проект на договор_хигиенни – 03/01/2020 г. Протокол –