Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана – 11/07/2024г. Оферта образец – 11/07/2024г. Проект на договор – 11/07/2024г.


Покана за предоставяне на оферти за задължително застраховане ” Професионална отговорност” на лицата ,които упражняват медицинска професия в СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана – 30/05/2024г. Оферта професионална отговорност – 30/05/2024г. Протокол – 12/06/2024г.


Покана за доставка на нови тонер касети и барабанни модули за нуждите на “СБАЛОЗ София област” ЕООД

Покана – 18/04/2024г. Оферта образец – 18/04/2024г. Проект на Договор – 18/04/2024г. Протокол – 07/05/2024г.  


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 15/11/2023г.


Изготвяне на инвестиционен проект в фаза “Технически” и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана – 04/10/2023г. Образец на оферта – 04/10/2023г. Проект на договор – 04/10/2023г.


Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана – 21/09/2023г. Техническа-спецификация -21/09/2023г. Проект на договор – 21/09/2023г. Образец Оферта охрана – 26/09/2023г. Образец Декларация – 26/09/2023г.


Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана – 13/07/2023г. Оферта образец – 13/07/2023г. Проект на договор дизенфектанти – 13/07/2023г.


Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД -Прекратена


Покана за предоставяне на оферти за задължително застраховане ” Професионална отговорност” на лицата ,които упражняват медицинска професия в СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана – 01/06/2023г. Оферта професионална отговорност – 01/06/2023г. Протокол – 09.06.2023г.


Покана за доставка на нови тонер касети и барабанни модули за нуждите на “СБАЛОЗ София област” ЕООД

Покана – 16/05/2023г. Оферта образец – 16/05/2023г. Проект на договор – 16/05/202 Протокол – 30/05/2023г.