Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 24/09/2021 г. Техническа спецификация – 24/09/2021 г. Проект на договор за услуги по физическа охрана – 24/09/2021 г. Образец 1 Оферта охрана 2021г. – 24/09/2021 г. Образец 2


Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 01/07/2021г. Оферта образец – 01/07/2021г. Договор – проект – 01/07/2021г. Протокол – 06/07/2021г.


Покана за предоставяне на оферти за задължително застраховане ” Професионална отговорност” на лицата ,които упражняват медицинска професия в СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана за избор на застраховател – 25/05/2021 г. Приложение – 25/05/2021 г. Протокол от работата на комисията – 31/05/2021 г.


Покана за доставка на нови тонер касети и барабанни модули за нуждите на “СБАЛОЗ София област” ЕООД

Покана за представяне на оферти – 18/05/2021 г. Оферта образец тонер касети 2021 – 18/05/2021 г. Проект на Договор тонер касети_2021 г. – 18/05/2021 г. Протокол – 28/05/2021 г.  


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 18/01/2021г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 23/11/2020г.


Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 03/07/2020г. Оферта образец Дензифектанти 2020 – 03/07/2020г. Договор – проект – 03/07/2020г.


„Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея“ от 10.06.2020 г.

Обява за обществена поръчка – 10/06/2020 г. Информация за обществена поръчка – 10/06/2020 г. Указания – 10/06/2020 г. ЕЕДОП – 10/06/2020 г. ОБРАЗЦИ – 10/06/2020 г. Договор – образец – 10/06/2020 г. Протокол – 03/07/2020 г.


Покана за предоставяне на оферти за задължително застраховане ” Професионална отговорност” на лицата ,които упражняват медицинска професия в СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана за избор на застраховател – 21/05/2020г. Оферта професионална отговорност – 21/05/2020г.  


Покана за доставка на нови тонер касети и барабанни модули за нуждите на “СБАЛОЗ София област” ЕООД

Покана за представяне на оферти – 11/05/2020 г. Оферта образец тонер касети – 11/05/2020 г. Проект на Договор тонер касети_2020 г. – 11/05/2020 г. Оферта Евротех ЕООД – 22/05/2020 г . Оферта КООПЕРАЦИЯ