Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 03/01/2020г. Оферта образец Дензифектанти  – 03/01/2020 г. Проект на договор_дизефектанти – 03/01/2020 г. Протокол – 13.01.2020 г. Договор – 14.01.2020


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 03/01/2020 г. Оферта образец Хигиенни – 03/01/2020 г. Проект на договор_хигиенни – 03/01/2020 г. Протокол –


Покана за представяне на оферти за ремонт на болнична стая

Покана за представяне на оферти – 29/08/2019 г. Оферта-образец СМР_ОМОПГ – 29/08/2019 г. Проект на договор_ремонт ОМОПГ – – 29/08/2019 г.      


Конкурс за избор на застраховател за застраховане на сградата на СБАЛОЗ София област ЕООД

Решение – 04/06/2019 г. Обява – 04/06/2019 г. Документация застраховка сграда_СБАЛОЗ – 04/06/2019 г. Оферта – Образец _застраховка сграда – 04/06/2019 г. Протокол от работата на комисията – 01/07/2019 г.


Покана за представяне на оферти във връзка с необходимостта от на застраховател за задължително застраховане “Професионална отговорност”

Покана – 20/05/2019 г. Оферта професионална отговорност_оконч. – 20/05/2019 г.  


Покана за доставка на тонер касети

Покана за доставка на тонер касети – 16/04/2019 г.


Покана за доставка на канцеларски материали и консумативи

Покана – 05/02/2019 г. Образец на Оферта канцеларски материали -05/02/2019 г.  


Покана за извършване на перални услуги

Покана – 22/01/2019 г.


Покана за осигуряване на физическа охрана

Покана – 21/01/2019 г.


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати

Покана – 14/01/2019 г.