Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 12/09/2022г. Техническа спецификация – 12/09/2022г. Проект на договор – 12/09/2022г. Образец-1 Оферта охрана – 12/09/2022г. Образец-2 Декларация по чл. 96 ал.2 от ППЗОП – 12/09/2022г. Протокол – 20/09/2022г. Договор – 04/10/2022г.


Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 01/07/2022г. Оферта образец – 01/07/2022г. Договор проект – 01/07/2022г. Протокол – 08/07/2022Г.


Покана за предоставяне на оферти за задължително застраховане ” Професионална отговорност” на лицата ,които упражняват медицинска професия в СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана – 02/06/2022г. Оферта професионална отговорност – 02/06/2022г. Протокол – 09/06/2022г.


Покана за доставка на нови тонер касети и барабанни модули за нуждите на “СБАЛОЗ София област” ЕООД

Покана – 16/05/2022г. Проект на Договор  – 16/05/2022г. Оферта образец  – 16/05/2022г. Протокол – 25/05/2022г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана за медицинска услуга – осигуряване на комплексност – лъчелечение по КП №246 и КП №250.1; 252.2; 251.1 и 251.2 – 23/02/2022г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 10\01\2022г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 29/11/2021г.


Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 24/09/2021 г. Техническа спецификация – 24/09/2021 г. Проект на договор за услуги по физическа охрана – 24/09/2021 г. Образец 1 Оферта охрана 2021г. – 24/09/2021 г. Образец 2


Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 01/07/2021г. Оферта образец – 01/07/2021г. Договор – проект – 01/07/2021г. Протокол – 06/07/2021г.


Покана за предоставяне на оферти за задължително застраховане ” Професионална отговорност” на лицата ,които упражняват медицинска професия в СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана за избор на застраховател – 25/05/2021 г. Приложение – 25/05/2021 г. Протокол от работата на комисията – 31/05/2021 г.