Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана за медицинска услуга – осигуряване на комплексност – лъчелечение по КП №246 и КП №250.1; 252.2; 251.1 и 251.2 – 02/03/2023г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 03/01/2023г.


Покана за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики,свързани с изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и сертефициране и изготвяне на технически паспорт на сградата на СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана – 29/11/2022г. Техническа спецификация – 29/11/2022г. Образец на Оферта – 29/11/2022г. Проект на договор – 29/11/2022г. Протокол  – 13/01/2023г. Договор – 01/02/2023г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 16/11/2022г.


Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 12/09/2022г. Техническа спецификация – 12/09/2022г. Проект на договор – 12/09/2022г. Образец-1 Оферта охрана – 12/09/2022г. Образец-2 Декларация по чл. 96 ал.2 от ППЗОП – 12/09/2022г. Протокол – 20/09/2022г. Договор – 04/10/2022г.


Покана за доставка на дезинфектанти за нуждите на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана за предоставяне на оферти – 01/07/2022г. Оферта образец – 01/07/2022г. Договор проект – 01/07/2022г. Протокол – 08/07/2022Г.


Покана за предоставяне на оферти за задължително застраховане ” Професионална отговорност” на лицата ,които упражняват медицинска професия в СБАЛОЗ-София област ЕООД

Покана – 02/06/2022г. Оферта професионална отговорност – 02/06/2022г. Протокол – 09/06/2022г.


Покана за доставка на нови тонер касети и барабанни модули за нуждите на “СБАЛОЗ София област” ЕООД

Покана – 16/05/2022г. Проект на Договор  – 16/05/2022г. Оферта образец  – 16/05/2022г. Протокол – 25/05/2022г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана за медицинска услуга – осигуряване на комплексност – лъчелечение по КП №246 и КП №250.1; 252.2; 251.1 и 251.2 – 23/02/2022г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 10\01\2022г.