Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

info@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Пазарна консултация за закупуване на медицинска апаратура

Покана-10/07/2018 Оферта образец-10/07/2018г  


Пазарна консултация за автомобил и пътнически бус

Покана за представяне на оферти-15/09/2017 Оферта образец-15/09/2017 Решение-15/09/2017 Протокол-15/09/2017


Покана за извършване на независим финансов одит

Покана-02/10/2017 г Протокол-02/10/2017 г


Пазарна консултация за закупуване на оборудване за Сектор приготвяне дневни дози скъпоструващи медикаменти – цитостатици

Покана за представяне на оферти -19/04/2018g Оферта образец-19/04/2018g