Клинични пътеки и амбулаторни процедури, по които работи СБАЛОЗ София област ЕООД с НЗОК/РЗОК за 2020 г.

Списък на цени на Клинични пътеки

Ценоразпис на СБАЛОЗ София област ЕООД за платени медицински услуги извън пакета НЗОК/РЗОК

Списък на лекарите, които могат да бъдат избрани като пряко ангажирани за извършване на определена лечебна процедура (клинична пътека) с цена за избор на лекар в съотвествие с Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (д.в.бр. 53 от 12.07.2011 г. изм. д.в. 22 от 22.03.2016 г.)

Административни услуги предоставяни от СБАЛОЗ София област ЕООД