Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за доставка на канцеларски материали и консумативи

Покана – 05/02/2019 г. Образец на Оферта канцеларски материали -05/02/2019 г.  


Покана за извършване на перални услуги

Покана – 22/01/2019 г.


Покана за осигуряване на физическа охрана

Покана – 21/01/2019 г.


Покана за доставка на хигиенни и почистващи препарати

Покана – 14/01/2019 г.


Покана за представяне на оферти за доставка на дезинфектанти

  Покана – 14/01/2019 г.


Покана за избор на банка за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ София област ЕООД

Покана за комплексно банково обслужване на СБАЛОЗ-София област ЕООД – 01/11/2018 г. Заявление за участие – 01/11/2018 г. Проект на договор за банково обслужване – 01/11/2018 г. Повторна покана за избор на банка –


Пазарна консултация за закупуване на медицинска апаратура

Покана-10/07/2018 Оферта образец-10/07/2018г  


Пазарна консултация за автомобил и пътнически бус

Покана за представяне на оферти-15/09/2017 Оферта образец-15/09/2017 Решение-15/09/2017 Протокол-15/09/2017


Покана за извършване на независим финансов одит

Покана-02/10/2017 г Протокол-02/10/2017 г


Пазарна консултация за закупуване на оборудване за Сектор приготвяне дневни дози скъпоструващи медикаменти – цитостатици

Покана за представяне на оферти -19/04/2018g Оферта образец-19/04/2018g