Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

info@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

„Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД по реда на Наредба № 11/21.12.2005 г. на МТСП и МЗ за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея“ от 10.06.2020 г.

Обява за обществена поръчка – 10/06/2020 г.

Информация за обществена поръчка – 10/06/2020 г.

Указания – 10/06/2020 г.

ЕЕДОП – 10/06/2020 г.

ОБРАЗЦИ – 10/06/2020 г.

Договор – образец – 10/06/2020 г.

Протокол – 03/07/2020 г.