Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

ОБЯВА за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на покрив на сградата на “СБАЛОЗ-София област” ЕООД” от 21.06.2017г.