Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД, по 32 обособени позиции от 05.03.2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Протокол - 24/04/2019 г.

Протокол 2 - 21/05/2019 г.

Доклад - 21/05/2019 г.

Обявление за възложена поръчка - резултати - 01/07/2019 г.