Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за предоставяне на оферти за физическа охрана и пропускателен режим в сградата на ”СБАЛОЗ-София област ЕООД”

Покана за предоставяне на оферти – 12/09/2022г.

Техническа спецификация – 12/09/2022г.

Проект на договор – 12/09/2022г.

Образец-1 Оферта охрана – 12/09/2022г.

Образец-2 Декларация по чл. 96 ал.2 от ППЗОП – 12/09/2022г.

Протокол – 20/09/2022г.

Договор – 04/10/2022г.