Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Покана за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г. на СБАЛОЗ – София област ЕООД – 2

Покана – 12/01/2021г. Образец оферта – 12/01/2021г.


Покана за сключване на договор за медицинска услуга

Покана – 23/11/2020г.


Покана за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 г. на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана – 23/10/2020 г. Образец_оферта за участие одитор 2020 – 23/10/2020г. Протокол  – 30/10/2020 г.  


Съобщение за провеждане на публичен жребий за открита процедура за доставка на медицински консумативи

Съобщение за провеждане на открита процедура по ЗОП – 19/06/2020г.


Пазарна консултация по чл.44 ал.1 от ЗОП за медицинска апаратура по 8 обособени позиции

Покана за предоставяне на оферти за пазарна консултация по чл.44 от ЗОП – 11/02/2020г. Техническа спецификация медицинска апаратура   – 11/02/2020г. Оферта образец  медицинска апаратура  – 11/02.2020г,  


Запитване за медицинска услуга

Запитване за медицинска услуга -12/11/2019г. Договор за ЯМР -12/11/2019г. Заявление за ЯМР -12/11/2019г.


Покана за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2019 г. на СБАЛОЗ – София област ЕООД

Покана – 07/10/2019 г. Образец_оферта за участие одитор 2019 – 07/10/2019 г.  


Съобщение по 2 обособени позиции

Съобщение-09.07.2019г


Покана за представяне на оферти

Покана за представяне на оферти – 16/10/2018 г. Протокол за избор на експерт счетоводител – 29/10/2018 г.


Съобщение за публичен жребий-лекарства

Съобщение за публичен жребий-лекарства