Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Пазарна консултация за закупуване на медицинска апаратура

Покана-10/07/2018 Оферта образец-10/07/2018г  


Покана за извършване на независим финансов одит

Протокол-23/10/2017 Покана-02/10/2017


Пазарна консултация за автомобил и пътнически бус

Покана за представяне на оферти-15/09/2017г Оферта образец-15/09/2017г Решение-28/09/2017г Протокол-28/09/2017г


Съобщение за публичен жребий

Съобщение за публичен жребий-11/08/2017г


Съобщение към Доставка на лекарствени продукти от 12.05.2017г

Съобщение