Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

„Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг) за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД” – 01.10.2019 г.