Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Доставка на оборудване за Сектор за приготвяне на дневни дози скъпоструващи медикаменти – цитостатици към болничната аптека, необходимо за проследяване и контрол на разходите при системна цитостатична терапия на солидни тумори за нуждите на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД /СБАЛОЗ/ от 05.07.2018 г.