Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД, по 10 обособени позиции от 27.02.2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Протокол №1 - 07/05/2020 г.

Протокол №2 - 29/05/2020г.

Доклад на комисията - 29/05/2020г.