Специализирна болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ЕООД

02 801 3923 / 02 975 9246

sbaloz@sbaloz-sofobl.com

България, София, бул.“Столетов“ № 67

Диагн. консулт. кабинети: 7:30-15:00ч

Доставка на медицински консумативи за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД по 18 обособени позиции от 06/03/2019 г.


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД, по 32 обособени позиции от 05.03.2019 г.


Пазарно проучване за : закупуване на система за архивиране, обработка и пренос на образни изследвания (PACS) за отеделение по образна диагностика на СБАЛОЗ-СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД


Пазарно прочуване за: Закупуване на дигитализираща система за рентгенови и мамографски изображения (CR-система) за отеделение по образна диагностика на СБАЛОЗ-СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД


Пазарно проучване за закупуване на фабрично нова графично-скопична рентгенова система за нуждите на СБАЛОЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД


Пазарно проучване за Закупуване на 16 срезов компютърен томограф за нуждите на СБАЛОЗ София Област ЕООД


Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД по 26 обособени позиции” от 09.10.2018 г.


„Доставка на медицински консумативи за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област ” ЕООД по 18 обособени позиции“ от 26.09.2018 г.


Доставка на болнична храна за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД


“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област” ЕООД по 217 обособени позиции” от 22/06/2018 г.